Technologie výrobytechnologie výroby kovů

Modelová zařízení  - slévárna disponuje vlastními modely pro výrobu tyčí, pouzder a hranolů. Výroba dalších modelů je zajištěna smluvně u externích organizací na základě výběru dodavatelů 

Ruční formování do syntetických písků – náročným výběrem zaměstnanců – slevačů bylo docíleno vysoké odborné zdatnosti celého týmu, jako motivační prvek zaměstnanců platí zásada , že slevač který formy vyrobil je také odlévá

Přesné lití do skořepin – odlitky s minimálními přídavky na opracování, výroba skořepin je zajištěna dodavatelsky, lití a čištění odlitků probíhá ve vlastní výrobě

Gravitační lití – tavení probíhá v indukčních a odporových pecích, kde je kladen důraz na kvalitu vstupních materiálů tavby.

Cídírenské práce  - čištění odlitků , odstraňování vtoků a nálitků opět provádí vybraný personál na základě náročných kriterií ve výběrových řízeních.

Obrábění odlitků  - zajištěno vlastními zaměstnanci nebo smluvně u externích organizací na základě výběru dodavatelů

Hmotnosti odlitků:

  • Odlitky z mědi a bronzí do hmotnosti 320 kg, průměry pouzder do 1000 mm  
  • hliníkové odlitky do hmotnosti 80 kg

Proč právě naše slévárna?

1. Certifikovaný systém managementu kvality dle ISO 9001
2. Kvalitní materiál tavený na elektrických pecích
3. Jakost doložená atestem
4. Vlastní technologie
5. Gravitační lití do pískových forem
6. Lití do skořepin
7. Tryskání korundem
8. Rychlá příprava
9. Krátké dodací lhůty
10. Kontrola jakosti a rozměrů
11. Zajištění kvantometrické analýzy a mechanických zkoušek
12. Poradenství v oblasti materiálové a technologické přípravy
13. Obrábění našich odlitků dle výkresů zákazníků